BEQUES I AJUTS

BECA AL RENDIMENT ACADÈMIC

Aquesta beca consisteix en la reducció del 50% del preu total d’un curs escolar a IBOIX Escola. Hi poden optar tots els estudiants de l’escola. S’atorguen fins a 3 cada any, sota el criteri del professorat en reconeixement als alumnes que ho mereixin per la seva trajectòria i rendiment acadèmic.

AJUT A FAMÍLIES NOMBROSES 

Reducció del 10% aplicable a les quotes mensuals de totes les ofertes formatives de l’escola.

Per sol·licitar aquest ajut cal tenir menys de 26 anys, i mostrar el carnet de família nombrosa i el llibre de família en el moment de matricular-se.

BECA AL TALENT

Aquesta beca comporta la reducció del 80% de l’import de la matrícula en la Diplomatura en Il·lustració Professional.

La poden sol·licitar tots aquells interessats, enviant un correu electrònic a escolaiboix@iboix.com , adjuntant entre 6 i 8 mostres de treballs. Poden ser il·lustracions tradicionals escanejades o treballs digitals.

DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT

Descompte del 10% sobre l’import d’un any acadèmic si es paga la totalitat d’aquest per avançat.