BEQUES I AJUTS

 

BECA AL RENDIMENT ACADÈMIC 

Aquesta beca consisteix en la reducció del 50% del preu total d’un curs escolar a IBOIX Escola. Hi poden optar tots els estudiants de l’escola. S’atorguen fins a 3 cada any, sota el criteri del professorat en reconeixement als alumnes que ho mereixin per la seva trajectòria i rendiment acadèmic.

AJUT A FAMÍLIES NOMBROSES 

Reducció del 10% aplicable a les quotes mensuals de totes les ofertes formatives de l’escola.

Per sol·licitar aquest ajut cal tenir menys de 26 anys, i mostrar el carnet de família nombrosa i el llibre de família en el moment de matricular-se.

BECA AL TALENT

Aquesta beca comporta la reducció del 80% de l’import de la matrícula en la Diplomatura en Il·lustració Professional.

La poden sol·licitar tots aquells interessats, enviant un correu electrònic a escolaiboix@iboix.com  abans del 30 de maig,  adjuntant entre 6 i 8 mostres de treballs artístics. Poden ser il·lustracions tradicionals en paper o digitals.

La resolució d’aquesta beca es comunicarà entre el 15  i el 30 de juny, i per no perdre la bonificació serà imprescindible formalitzar la matricula abans del 15 de juliol.

DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT

Descompte del 10% sobre l’import d’un any acadèmic si es paga la totalitat d’aquest per avançat.