Advanced Pass

Accés directe al 3r any del Grau

El Grau en Il·lustració Professional es compon de dos cicles: en els 2 primers anys s'aprofundeix en els fonaments i les tècniques de la il·lustració i en els 2 anys següents en les especialitzacions i les seves aplicacions professionals.

Acreditant el nivell necessari, l'Advanced Pass permet accedir directament al 3r any d'estudis.

Envia'ns un correu abans del 18 d'abril a l'atenció de Katia Grífols, cap d'estudis, a: escolaiboix@iboix.com
amb les teves dades personals, portafoli o link on veure els teus treballs, i explica'ns si has tingut estudis artístics previs, el programari que fas servir per dibuixar i quins són els teus interessos professionals. Si el vostre nivell és suficient, us inscriviu perquè feu la prova d'accés el dia:

Divendres 28 d'abril a les 11h

La prova es porta a terme en una de les nostres aules i té una durada aproximada de 3 hores en què les canditats faran un dels exercicis del nostre temari. No cal portar cap tipus de material, ja que es treballarà amb el material de l'aula: ordinador+tauleta gràfica+Photoshop o ClipStudio.

Els candidats a ingressar a 3r en modalitat online, podran fer la prova de forma online. Per això s'han de connectar a l'hora indicada i mantenir la cam connectada durant la prova. Els professors encarregats de dirigir la prova podran sol·licitar que comparteixin pantalla per verificar la feina. Els qui realitzin la prova de nivell en línia, en cas de superar la prova, únicament podran matricular-se en format en línia.

Els resultats es notificaran el dimecres 3 de maig.

(No s'admetran candidats que no hagin estat convocats prèviament després de veure el portafoli)